Valūta: EUR LVL
SĀKUMS APMAKSA PIEGĀDE GARANTIJA KONTAKTI

Garantija

Visām e-led veikalā  pirktajām precēm ir ražotāja garantija!
Precizēt garantijas termiņu varat pie mūsu preces pārdošanas menedžera pa kontaktālruni: +371 67541828

Lai garantija būtu spēkā, obligāti ir jāuzrāda:

  • Pirkuma apliecinošs dokumenta oriģināls (pavadzīme vai kvīts)
  • Pavadzīmei jābūt pareizi aizpildītai, obligāti jābūt uzrādītam pārdošanas datumam.

Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz:

  • Nenozīmīgiem defektiem, kas neiespaido pašas preces funkcionēšanu.
  • Uz preču detaļām, kas sabojātas nolietošanas rezultātā.

Ražotāja garantija nav spēkā, ja:

  • Precei ir sēriju numuru bojājumi, kā arī veikts nesankcionēts preces remonts.
  • Bojājumi radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, ugunsgrēks, zemestrīce un c.) vai nelaimes gadījuma apstākļos.
  • Tika izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas.
  • Ja bojājumi radušies citu neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, sprieguma svārstības elektrotīklā, kas pārsniedz 10% no normas, nestandarta barošanas avotu izmantošana, nogulšņu veidošanās rezultātā radušies defekti, preces mehāniski bojājumi, svešķermeņu vai mitruma iekļūšana un citi.
  • Ja iegādātā prece tika izmantota ražošanas un nestandarta profesionālajiem mērķiem, kuri netika paredzēti pēc lietošanas pamācības.


Sabojāto preci ir jāpiegādā uz ofisu (Rīgā, Ropažu ielā 140 - 409; tālruni: +371 67541828), līdzi ņemot pirkuma apliecinošu dokumenta oriģinālu.